Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης κυρήσσει ΠΑΡΑΝΟΜΗ την κατάληψη‏

Πειθαρχικές κυρώσεις μέχρι και Διαγραφή φοιτητών στο νέο υποψήφιο κανονισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης....

σχέδιο νέου εσωτερικού κανονισμού Πανεπιστημίου Κρήτης

(συντάκτες κανονισμού: Ν Κυλάφης, Α Καλοκαιρινός, Μ Ταρουδάκης)

Τα πειθαρχικά για τους φοιτητές είναι στη σελίδα 20.
Πειθαρχικό αδίκημα θα είναι πλέον:
1. Η παρεμπόδιση του διδακτικού και ερευνητικού έργου και της εν γένει λειτουργίας του Πανεπιστημίου.
2. Η φθορά της περιουσίας του πανεπιστημίου
3. Η χρήση των χώρων του πανεπιστημίου χωρίς την προβλεπόμενη από τον εσωτερικό κανονισμό γραπτή έγκριση
4. Η κατάληψη χώρων του πανεπιστημίου για οποιονδήποτε λόγο.

Οι πειθαρχικές κυρώσεις είναι η έγγραφη επίπληξη και ο αποκλεισμός από μία ή δύο εξεταστικές. Φυσικά ο φοιτητής δεν μπορεί να πάρει πτυχίο μέχρι να "ολοκληρωθεί η "διαδικασία επιβολής κύρωσης" που πολύ θυμίζει δικαστήριο...

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περίπτωση βίαιης παρεμπόδισης της λειτουργίας του πανεπιστημίου και των συλλογικών οργάνων ή τη φθορά της περιουσίας του πανεπιστημίου. Δηλαδή διαδικασίες όπως: το "σπάσιμο" συγκλήτου που δεν αφήνει τους νόμους του υπουργείου να εφαρμοστούν στο πανεπιστήμιο, η έντονη παρουσία του συλλόγου στις συνελεύσεις των τμημάτων που βγάζει τον κόσμο από την ψυχολογία της αντιπροσώπευσης ακόμα και το βάψιμο στους τοίχους των πανεπιστημίων αλλά και η ίδια η κατάληψη που οι φοιτητές χρησιμοποίησαν ως κύριο μέσο πάλης την προηγούμενη περίοδο...Αυτά όλα θεωρούνται αξιόποινα πειθαρχικά αδικήματα. Η καταγγελεία γίνεται από τον πρόεδρο, τη διαδικασία κινεί ο πρύτανης και το "πειθαρχικό συμβούλιο". Η ποινή είναι μέχρι και ΔΙΑΓΡΑΦΗ!!!
πηγή:Indymedia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου