Κυριακή, 30 Αυγούστου 2009

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ

Πολυνομοσχέδιο που θα κλείνει εκκρεμότητες σε θέματα των ΑΕΙ επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας

Πτυχία μάστερ και με

τον νόμο

Τι συζητείται για επανεκλογ

ή πρυτανικών αρχών, για αριθμό εκλεκτόρων και για επαγγελματικά δικαιώματα


ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ |
Κυριακή 30 Αυγούστου 2009

Αλλαγές στον νέο νόμοπλαί σιο των ΑΕΙ που αναμένεται ότι θα ικανοποιήσουν την πανεπιστημιακή κοινότητα περιλαμβάνονται σε νέο πολυνομοσχέδιο που συντάσσεται στο υπουργείο Παιδείας. Οπως αναφέρουν πληροφορίες, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ΤΕΙ που ολοκληρώθηκε στις αρχές της εβδομάδας που πέρασε στη Βουλή, ο υπουργός Παιδείας κ. Α. Σπηλιωτόπουλος έδωσε το «πράσινο φως» για τη σύνταξη πολυνομοσχεδίου στο οποίο θα «περάσουν» τα θέματα που αποτελούν εκκρε μότητες στις σχέσεις κυβέρνησης- πανεπιστημιακής κοινότητας.

Στο πολυνομοσχέδιο βέβαια θα συμπεριληφθούν και διατάξεις που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και την Εκκλησία, καθώς ρυθμίζονται θέματα και προωθούνται εκκρεμούσες μετατροπές θέσεων ιεροδιακόνων σε διοικητικούς υπαλλήλους. Ο υπουργός Παιδείας ήδη ζήτησε να δει τους εκπροσώπους της Συνόδου Πρυτάνεων των πανεπιστημίων αλλά και των ΤΕΙ. Το ραντεβού ορίστ ηκε για την ερχόμενη Τρίτη.

Στο νέο νομοσχέδιο αναμένεται ότι θα συμπεριληφθεί τελικά η διάταξη που θα νομιμοποιήσει την πολιτική που ακολουθεί ήδη το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δίνοντας στους αποφοίτους του συμπληρωματικά πιστοποιητικά, στα οποία αναγράφεται ότι οι 5ετείς σπουδές των πολυτεχνικών σχολών αντιστοιχούν σε μεταπτυχιακ ό τίτλο σπουδών.

Δεν είναι μυστικό ότι το θέμα αυτό θα αποτελούσε σύντομα το περιεχόμενο προσφυγών στη Δικαιοσύνη, τόσο από την πλευρά πανεπιστημίων όσο και από την πλευρά του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, καθώς η αναβάθμιση του πτυχίου των πολυτεχνείων σε μάστερ αποτελεί πάγιο αίτημά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες όμως, μελετώνται και διατάξεις για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που προκάλεσαν στην ανώτατη εκπαίδευση νόμοι του υπουργείου Παιδείας των τελευταίων ετών. Συγκεκριμένα, αναμένεται ότι θα αλλάξουν:

* Η διάταξη που απαγορεύει στους νυν πρυτ άνεις και αντιπρυτάνεις των ΑΕΙ να θέσουν υποψηφιότητα για μία ακόμη τετραετία στη διοίκηση των ιδρυμάτων τους. Την άνοιξη του 2010 θα γίνουν πρυτανικές εκλογές στα περισσότερα ιδρύματα της χώρας για την ανάδειξη των νέων διοικήσεών τους. Σύμφωνα με τον νόμο, οι νυν πρυτανικές αρχές των ΑΕΙ θα πρέ πει να περιμένουν μία τετραετία εκτός αξιώματος προτού μπορέσουν να διεκδικήσουν ξανά τη διοίκηση των ιδρυμάτων τους.

* Οι δύο διατάξεις του νέου νόμου-πλαισίου για τα ΑΕΙ που έχουν δημιουργήσει σοβαρά γραφειοκρατικά προβλήματα στη λειτουργία τους: των νέων εκλεκτορικών σωμάτων για τις κρίσεις στα πανεπιστήμια που προβλέπουν τη συμμετοχή εξωτερικών αξιολογητών και της καθολικής συμμετοχής των φοιτητών στις εκλογές. Στην περίπτωση των εκλεκτορικών σωμάτων μελετάται η λύση να παραμείνει το 1/3 των εξωτερικών κριτών στις εκλογές, αλλά να μειωθεί ο συνολικός αριθμός τους. Ετσι, είναι πιθ ανόν να οριστεί ότι ο ανώτατος αριθμός εκλεκτόρων στα μικρά τμήματα θα είναι 15 άτομα και στα μεγάλα τμήματα 20 άτομα (από 30 που είνα ι σήμερα). Παράλληλα αναμένεται ότι θα προστεθεί διάταξη στον νόμο, η οποία θα ορίζει ότι θα λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό συμμετοχής φοιτητών στις εκλογές. Και αυτό γιατί με τον τρόπο που είναι διατυπωμένο το σχετικό άρθρο του νόμου-πλαισίου για τα ΑΕΙ, είτε ψηφίσει ένας φοιτητής είτε όλοι οι φοιτητές ενός ιδρύματος , η ψήφος αυτή έχει την ίδια βαρύτητα στο εκλεκτορικό σώμα.

Το θέμα της νέας διάταξης για τα πανεπιστημιακά συγγράμματα δεν αποτελεί επί του παρόντος πρόβλημα, καθώς τα πανεπιστήμια άρχισαν να προσαρμόζονται στις διατάξεις του νέου νόμου, οπότε και δεν αναμένεται να αλλάξει. Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν ότι στο νέο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται διατάξεις που κρί νονται ως «φωτογραφικές», καθώς αφορούν την αλλαγή των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε συγκεκριμένες ειδικότητες που αφορούν υψηλά στελέχη του υπουργείου Παιδείας.

Την ίδια στιγμή με ανοιχτά μέτωπα ξεκινά η νέα χρονιά, με τους καθηγητές Πανεπιστημίου να απειλούν με κινητοποιήσεις. Προσφυγές κατά του νέου νόμου για τη «νομιμοποίηση» των ιδιωτικών κολεγίων στη χώρα μας, που θα επεκταθούν και στις χώρες όπου εδρεύουν τα πανεπιστήμια των οποίων αποτελούν παραρτήμ ατα, αναμένεται ότι θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες η ομοσπονδία των καθηγητών ΑΕΙ (ΠΟΣΔΕΠ). Οπως δήλωσε στο «Βήμα» ο πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ κ. Ν.Σταυρακάκης, «όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά», προαναγγέλλοντας νέες κινητοποιήσεις στην πανεπιστημιακή κοινότητα, αν τελικά η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δεν συνομιλήσει με την ομοσπονδία για τα οικονομικά και θεσμικά αιτήματα του κλάδου.ΑΠΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Λουκέτο προ των πυλών στα περιφερειακά ΤΕΙ
Η οικονομική κρίση οδήγησε πολλούς υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων να προτιμήσουν τμήματα με έδρα κοντά στο σπίτι τους

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος λουκέτου περιφερειακών ΤΕΙ επιταχύνει η οικονομική κρίση. Πολλοί υποψήφιοι των πανελλαδικών

εξετάσεων αδιαφόρησαν για τμήματα της περιφέρειας και προτίμησαν εκείνα με έδρα κοντά στην οικογενειακή εστία με στόχο να αποφύγουν το υψηλό κόστος σπουδών, που φθάνει έως και τα 50.000 ευρώ (για το «σύνολο» των σπουδών).

Ορισμένοι περιφρόνησαν ακόμη και πανεπιστημιακά

περιφερειακά τμήματα, όμως το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκαν τα τμήματα των περιφερειακών ΤΕΙ τα οποία, εκτός από το μειονέκτημα της απομακρυσμένης έδρας, έχουν και αντικείμενα με χαμηλή απήχηση στην αγορά εργασίας.

Θα ξαναδώσουν

Φέτος, σε 118 τμήματα από τα συνολικά 479 τμήμα

τα πανεπιστημίων και ΤΕΙ (χωρίς στρατιωτικές, αστυνομικές σχολές κ.λπ.) ο αριθμός των επιτυχόντων ήταν μικρότερος από τις θέσεις. Πέρυσι είχε συμβεί το ίδιο, αλλά σε 95 τμήματα. Βέβαια, το στοίχημα δεν είναι μόνο πόσοι υποψήφιοι εισήχθησαν σε κάποιο τμήμα με βάση την ανακοίνωση του υπ. Παιδείας, αλλά πόσοι επιτυχόντες θα εγγραφούν και θα φοιτήσουν κανονικά στα τμήματα αυτά. «Εάν επιτύχει σε κάποιο τμ

ήμα της επαρχίας και χωρίς σοβαρές επαγγελματικές προοπτικές, θα το σκεφτούμε πολύ εάν θα φοιτήσει», αναφέρει στην «Κ» -αποτυπώνοντας τις απόψεις πολλών οικογενειών- η Αθηναία, κ. Σοφία Τριανταφύλλου, η κόρη της οποίας θα συμμετάσχει στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις.

«Αρκετοί φετινοί επιτυχόντες θα ξαναδώσουν εξετάσεις με στόχο μια καλύτερη σχολή. Αλλοι θα εγγραφούν στα κολέγια που αναμένεται να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας, επιλέγοντας να πληρώνουν δίδακτρα σε κάποιο κολέγιο αντί γ

ια ενοίκιο σε κάποια επαρχιακή πόλη. Κάποιοι θα βρουν ευκαιρίες σπουδών σε χώρες της Ευρώπης σπουδάζοντας, πολλές φορές, φθηνότερα απ' ό,τι σε κάποια επαρχιακή ελληνική πόλη», ανέφερε στην «Κ» ο εκπαιδευτικός - ερευνητής κ. Στράτος Στρατηγάκης. Η αδιαφορία των υποψηφίων για τα περιφερειακά ΤΕΙ, σε συνδυασμό με την έλλειψη εισακτέων λόγω της βάσης του 10, είχε ως αποτέλεσμα περί τα 35 τμήματα να έχουν μονοψήφιο αριθμό εισακτέων, και να οδηγούνται σε «λουκέτο».

Ευρύτερα, η οικονομική κρίση και η στροφή των υποψηφίων σε σπουδές με καλές επαγγελματικές προοπτικές έβαλαν τη σφραγίδα τους στις φετινές εξετάσεις και αυτό φαίνεται από πολλά, καινούργια (σε σχέση με τα προηγούμενα έτη) δεδομένα που προέκυψαν μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής των 68.794 εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

-Συνολικά 2.521 μαθητές Λυκείου είχαν κατοχυ

ρώσει δικαίωμα εισαγωγής, αλλά δεν το αξιοποίησαν αφού (λόγω της χαμηλής βαθμολογίας) θα εισάγονταν σε τμήμα της μη αρεσκείας τους.

-Εντυπωσιακό είναι ότι φέτος η βάση των παιδαγωγικών τμημάτων ξεπέρασε τις νομικές σχολές. Ενδεικτικά, η βάση εισαγωγής στο Παιδαγωγικό Θεσσαλονίκης βρέθηκε 152 μόρια πάνω από τη Νομική Θεσσαλονίκης (18.887 μόρ

ια - 18.735 μόρια αντίστοιχα). Επίσης, το Παιδαγωγικό της ακριτικής Φλώρινας ξεπέρασε τη βάση της Νομικής Κομοτηνής (18.158 μ. - 18.100 μ.). Ο λόγος της υψηλής πτήσης των παιδαγωγικών είναι οι μαζικές προσλήψεις δασκάλων, τις οποίες κάνει τα τελευταία χρόνια το υπ. Παιδείας για να καλύψει τις ανάγκες των ολοήμερων δημοτικών σχολείων. Σημαντική είναι και η άνοδος των βάσεων των τμημάτων νηπιαγωγών, καθώς θα χρειαστούν επιπλέον νηπιαγωγοί μετά την καθιέρωση υποχρεωτικής φοίτησης των 5χρονων στα νηπιαγωγεία.

-Η προσπάθεια των υποψηφίων να αποφύγουν

τις σπουδές σε άλλη πόλη, που κοστίζουν ακριβά καταδεικνύεται από τις διαφορές στις βάσεις ομοειδών τμημάτων. Ετσι, στο τμήμα Διατροφής και Δια

ιτολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης αυξήθηκε η βάση κατά 230 μόρια, στα 15.881 μόρια, ενώ η βάση στο αντίστοιχο τμήμα στη Σητεία της Κρήτης σημείωσε πτώση 653 μορίων, στα 12.453 μόρια. Το νέο τμήμα της Καρδίτσας με το ίδιο αντικείμενο έχει βάση 12.770 μόρια. Προκύπτει, δηλαδή, ότι το ίδιο αντικείμενο σπουδών κάποιοι το δήλωσαν στη Θεσσαλονίκη αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να «ξενιτευτούν» για να σπουδ

άσουν.

-Στον αντίποδα, η ανάγκη για σπουδές σε σχολές με καλές επαγγελματικές προοπτικές οδηγεί τους υποψηφίους να εντείνουν την προσπάθειά τους να αριστεύουν. Αποτέλεσμα είναι να παρατηρείται πρωτοφανής συνωστισμός αριστούχων. Ενδεικτικά, ένας υποψήφιος με 19.000 μόρια δεν μπορεί να σπουδάσει σε Ιατρική ή οδοντιατρική σχολή (η χαμηλότερη βάση ιατρικής ήταν 19.006 στην Αλεξανδρούπολη και της Οδοντιατρικής 19.069 μόρια). Αν είχε 70 μόρια περισσότερα θα μπορούσε να σπουδάσει κα

ι τα δύο. «Προφανώς, η επιλογή του εισακτέων δεν γίνεται με έγκυρο τρόπο. Ο συνωστισμός των αριστούχων δυσκολεύει την επιλογή και πιθανόν κάποιους αδικεί. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πιστεύω ότι πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο του διαλόγου για την παιδεία», καταλήγει ο κ. Στρατηγάκης.

Τα νέα δεδομένα που προέκυψαν

Σε 118 από τα συνολικά 479 τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ (χωρίς στρατιωτικές, αστυνομικές σχολές κ.λπ.) έμεινε τουλάχιστον μία θέση κενή.

35 περίπου τμήματα ΤΕΙ είχαν μονοψήφιο αριθμό εισακτέων.

3 από τα νέα 10 τμήματα που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά είχαν μονοψήφιο αριθμό εισακτέων.

Η χαμηλότερη βάση σε πανεπιστημιακό τμήμ

α ήταν στο Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου. Ο τελευταίος επιτυχών είχε 8.750 μόρια και βαθμό πρόσβασης 10,05.

Σε τμήμα ΤΕΙ η χαμηλότερη βάση ήταν στο Μηχανολογίας Σερρών. Ο τελευταίος εισακτέος είχε 8.577 μόρια και βαθμό πρόσβασης 10,08.

ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Πάνω από 25 άδειες σε ιδιωτικά κολέγια

Δεκαπέντε κολέγια έχουν ελέγξει μέχρι στιγμής οι τριμελείς επιτροπές του υπουργείου Παιδείας, που είναι αρμόδιες να εκδώσουν τις σχετικές άδειες λειτουργίας.

Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από έναν μηχανικό, έναν δικηγόρο και έναν διοικητικό υπάλληλο, και κάνουν τώρα μόνο κτιριακούς ελέγχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα κολέγια που έχουν ήδη ελεγχθεί οι επιτροπές εξετάζουν τις αίθουσες, τα εργαστήρια, ενώ το υπουργείο φέρεται αποφασισμένο να δώσει άδειες λειτουργίας ακόμη και υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή, αν διαπιστωθεί ότι σε κάποιο κολέγιο οι ιδιοκτήτες δεν έχουν, για παράδειγμα, ράμπες για άτομα με αναπηρία, θα δώσει μεν την άδεια για τη λειτουργία αφού ο ιδιοκτήτης... δεσμευθεί ότι θα αποκαταστήσει σύντομα την έλλειψη.

Οι άδειες που θα δοθούν, τελικά, θα εγκριθούν από την εννεαμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολεγίων που έχει ανασυγκροτήσει το υπουργείο Παιδείας, αλλά ήδη το έργο της έχει φαλκιδευθεί αφού ένα μέλος της, ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών Θ. Φορτσάκης, αποχώρησε.

Οι έλεγχοι προχωρούν με ασυνήθιστα, για το Δημόσιο, γοργούς ρυθμούς και υπολογίζεται ότι μέσα στο Σεπτέμβριο τουλάχιστον 25 κολέγια που συνεργάζονται με ξένα πανεπιστήμια θα νομιμοποιηθούν.

Τη διαδικασία νομιμοποίησης επιχειρούν να μπλοκάρουν οι καθηγητές πανεπιστημίου. Την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να συγκληθεί η Εκτελεστική Γραμματεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των καθηγητών (ΠΟΣΔΕΠ) και θεωρείται βέβαιον πως θα αποφασιστεί η προσφυγή στο Σ.τ.Ε., με στόχο να μπλοκάρουν ακόμη και τις εγγραφές νέων σπουδαστών. Συγχρόνως οι καθηγητές μελετούν το ενδεχόμενο να προσφύγουν δικαστικά και εναντίον των μητρικών πανεπιστημίων, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τα κολέγια στην Ελλάδα (franchise).

Ενα από τα βασικά επιχειρήματα των καθηγητών είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος του ακαδημαϊκού έργου των κολεγίων, για το επίπεδο σπουδών, τα προγράμματα, το επίπεδο φοιτητών και τα προσόντα των καθηγητών.

«Ο ανταγωνισμός βελτιώνει και τα δημόσια πανεπιστήμια»

Ενας πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών επικεφαλής ενός από τα μεγαλύτερα κολέγια της χώρας!

ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΜΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΜΤΟΣ Πρόκειται για τον Πέτρο Γέμτο, καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας και Φιλοσοφίας και Ιστορίας των Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, του οποίου υπήρξε και πρύτανης από το 1991 έως το 1997.

*Επίσης, υπήρξε γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας το 1989 και είναι κάτοχος διδακτορικών των σχολών Νομικής και Οικονομικής του Πανεπιστημίου Τίμπιγκεν της Γερμανίας.

* Προκάλεσε εντύπωση η είδηση ότι ύστερα από τόσα χρόνια θητείας στο δημόσιο πανεπιστήμιο αναλαμβάνετε την προεδρία του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου ενός ιδιωτικού κολεγίου. Γιατί;

- Το πανεπιστήμιο ήταν και είναι περιεχόμενο και σκοπός της ζωής μου, για μένα ο σημαντικότερος θεσμός της ελεύθερης δημοκρατικής κοινωνίας. Εκεί παράγεται μόρφωση και παιδεία, καλλιεργείται η ελεύθερη κριτική σκέψη. Το αγαθό που παράγεται είναι δημόσιο αγαθό. Δημόσια αγαθά, ωστόσο, διατίθενται, αλλά δεν παράγονται αναγκαία από το κράτος. Μπορεί να παραχθούν και από ιδιώτες. Το ερώτημα που ανακύπτει, λοιπόν, είναι όχι από ποιον, αλλά πώς μπορεί να διασφαλισθεί το άριστο μέγεθος αυτού του αγαθού. Πιστεύω ότι και εδώ τη λύση δίνουν ανταγωνιστικές αγορές που αναγκάζουν τους παραγωγούς να εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των καταναλωτών. Μονοπώλια (κρατικά ή ιδιωτικά) παρωθούν σε κατάχρηση δύναμης, που βλάπτει μακροχρόνια το κοινωνικό σύνολο. Πάντοτε πίστευα (έχω κάνει και σχετικές δημοσιεύσεις πολλά χρόνια πριν) ότι η παρουσία ιδιωτικών φορέων στο χώρο των πανεπιστημιακών υπηρεσιών θα δημιουργήσει κίνητρα παραγωγικής δουλειάς και στα δημόσια πανεπιστήμια και ότι θα αναγκάσει τους πολιτικούς μας να στηρίξουν, για να σώσουν την εξωτερική τους εικόνα, την αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων και να αυξήσουν τους οικονομικούς τους πόρους. Ως πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Κολεγίου Αθηνών, λοιπόν, δεν θέλω μόνο να συμβάλω στην καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών μας, αλλά και να βοηθήσω στην προσπάθεια των συναδέλφων μου των δημοσίων πανεπιστημίων.

*Μπορούμε να θεωρούμε τα κολέγια πανεπιστήμια;

- Σύμφωνα με το Κοινοτικό Δίκαιο, κολέγια που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δίδουν πανεπιστημιακούς τίτλους με αναγνωρισμένα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα. Η ουσιαστική αξία των πτυχίων και η αποδοχή τους στις αγορές εργασίας εξαρτώνται από την ποιότητα του κάθε κολεγίου. Το ίδιο ισχύει εξάλλου και για δημόσια πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, το Μητροπολιτικό Κολέγιο Αθηνών έχει διοίκηση με ταλέντο, μια εξαιρετική υλικοτεχνική υποδομή και ικανούς συνεργάτες, και θα μετεξελιχθεί γρήγορα σε ένα υψηλού επιπέδου τριτοβάθμιο ίδρυμα. Ηδη τα πτυχία του χορηγούνται από τρία γνωστά πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας: Queen Margaret University, Roehampton και Gloucestershire University. Διαθέτει 4 μεγάλες σχολές: τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, τη Σχολή Νέων Τεχνολογιών, τη Σχολή Υγείας και Κοινωνικών Επιστημών με προγράμματα Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Ψυχολογίας, Μετάφρασης και Παιδαγωγικών, καθώς επίσης και Σχολή Επικοινωνίας, Κινηματογράφου και Παραστατικών Τεχνών. Οραμά μας είναι να δημιουργηθούν μια νομική και μια φιλοσοφική σχολή.

*Πολλοί, πάντως, υποστηρίζουν ότι έχουμε παράκαμψη του άρθρου 16 του Συντάγματος.

- Το άρθρο 16 του Συντάγματος είναι μια ρύθμιση που έχει ξεπεραστεί από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Το σημαντικό του στοιχείο είναι ο τονισμός της πλήρους αυτοδιοίκησης των ιδρυμάτων και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μορφές δημόσιου όσο και ιδιωτικού δικαίου.

*Πώς αξιολογείτε τις προϋποθέσεις του υπουργείου Παιδείας;

- Οι τυπικές προϋποθέσεις αλλού είναι αυστηρές, αλλού είναι υπερβολικά χαλαρές. Το ελάχιστο του εμβαδού των κτιρίων (300 τ.μ.), για παράδειγμα, είναι πολύ λίγο για να καλύψει ανάγκες σε αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, χώρους αναψυχής κ.λπ. Εμείς λειτουργούμε σε ιδιόκτητο campus 7 στρεμμάτων στον Παράδεισο Αμαρουσίου. Πιστεύω, πάντως, ότι ο έλεγχος νομιμότητας για όλα τα αυτοδιοικούμενα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητες αρχές.

*Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι τα κολέγια θα «υποδεχθούν» κυρίως εκείνους που δεν κατάφεραν να «πιάσουν» τη βάση του «10»...

- Στο Μητροπολιτικό Κολέγιο Αθηνών απευθυνόμαστε σε συνειδητοποιημένους φοιτητές που θέλουν γνώση του αντικειμένου τους ώστε να είναι χρήσιμοι στην αγορά εργασίας. Συνεπώς, το «δέκα» δεν μας αφορά. Αλλωστε, έχουμε τις δικές μας προϋποθέσεις εισαγωγής (υψηλή βαθμολογία, επαρκή γνώση αγγλικής γλώσσας), ώστε να πληρούμε τα υψηλά «standards» που θέτουν τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Θα καλύψουμε κενά του δημόσιου συστήματος, που συχνά οδηγεί υποψηφίους να σπουδάσουν επιστήμες που δεν τους ενδιαφέρουν ή τους δίνουν πτυχία χωρίς αντίκρισμα. Και ελπίζουμε σε γόνιμη συνεργασία με τα δημόσια ΑΕΙ, τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας όσο και σε επίπεδο έρευνας.

«Θα έχουμε πολύ θερμό φθινόπωρο»

Η κατάσταση που διαμορφώνεται πλέον στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι εκρηκτική.

Από τη μία πλευρά, τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα διαμαρτύρονται και απειλούν με αναστολή της λειτουργίας επειδή η πολιτεία δεν τους χορηγεί όσα δικαιώματα θα ήθελαν, ενώ τα μισά τμήματά τους , κυρίως στην περιφέρεια, απειλούνται με κλείσιμο. Από την άλλη πλευρά, τα πανεπιστήμια δικαίως διαμαρτύρονται επειδή, διά νόμου, πιέζονται προς τα κάτω. Συγχρόνως δεν επιλύονται χρονίζοντα προβλήματά τους.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αποφασίζεται να «ξεπαγώσει» το θέμα των κολεγίων.

Τώρα τα κολέγια επαπειλείται ότι θα εξομοιωθούν, διά νόμου, προς τα πάνω, δηλαδή προς τα δημόσια ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Χωρίς, όμως, προηγουμένως να διασφαλίζεται το επίπεδο σπουδών, το επίπεδο των εισαγομένων, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ολα αυτά θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε από το φθινόπωρο, αφού το υπουργείο Παιδείας «κατάφερε» να έχει απέναντί του όλες τις βαθμίδες. Το θερμό φθινόπωρο είναι μπροστά μας και ο Θεός να βάλει το χέρι του.

* Ο Κ. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ είναι πρύτανης του ΕΜΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου