Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

Τελος στα συγγράμματα, δίδακτρα στα μεταπτυχιακά και όχι μόνο...

Ακαδημαϊκό έτος με άρωμα τρόικας 

Κόβονται από τη ρίζα τα συγγράμματα των φοιτητών. Από το εαρινό εξάμηνο της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς οι φοιτητές δεν θα παίρνουν δωρεάν συγγράμματα από τα ιδρύματα τους.

Η παροχή τους καταργείται λόγω τρόικας. Η ανατροπή στο καθεστώς αναμένεται να ανάψει το φιτίλι στις σχολές, πυροδοτώντας κύκλο φοιτητικών αντιδράσεων.

Όπως αναφέρει ο Τύπος της Κυριακής, η συζήτηση για το σύστημα που θα αντικαταστήσει το έντυπο σύγγραμμα δεν έχει προχωρήσει. 

Η επέκταση των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών κοστίζει, το ηλεκτρονικό σύγγραμμα δεν απαλλάσσεται από πνευματικά δικαιώματα, που επίσης κοστίζουν, ενώ στο «πακέτο Στουρνάρα», το υπουργείο Παιδείας εμφανίζεται να κόβει ολόκληρη τη σχετική πίστωση, ύψους 34 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στην ετήσια δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού για τη δωρεάν διάθεση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων στους φοιτητές των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.


πηγή: http://www.newsbeast.gr/

Από τον Ελεύθερο τύπο της Κυριακής:


Δίδακτρα:

Μέτρα σοκ περιλαμβάνει το πακέτο των 11,9 δισ. ευρώ και στον τομέα της Παιδείας, με τα κονδύλια και τις δαπάνες να περικόπτονται στο μισό, ενώ στα άμεσα σχέδια της κυβέρνησης είναι και η καταβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Πιο αναλυτικά, το συνολικό ύψος των περικοπών για την επόμενη διετία θα ανέλθει στα 400 εκατ. ευρώ, με χαμένους τους εκπαιδευτικούς που θα εργάζονται περισσότερο, αλλά και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα κληθούν να πληρώσουν δίδακτρα.
Ειδικότερα, η μαύρη λίστα με τα μέτρα των 11,9 δισ. του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει για την Παιδεία:
* Μείωση των αναπληρωτών καθηγητών με αύξηση των ωρών διδασκαλίας για τους μόνιμους. Το σενάριο είναι ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα επιβαρυνθούν με 2-3 ώρες εβδομαδιαίως, γεγονός που θα καλύψει περίπου 5.000 θέσεις αναπληρωτών και θα εξοικονομήσει 148 εκατ. ευρώ.
* Μείωση του έκτακτου προσωπικού σε ΑΕΙ/ΤΕΙ με εξοικονόμηση 22 εκατ. ευρώ. Υπολογίζεται ότι το 65% των καθηγητών στα ΤΕΙ είναι συμβασιούχοι.
* Μείωση λειτουργικών δαπανών σε ΑΕΙ/ΤΕΙ με εξοικονόμηση 40 εκατ. ευρώ.
* Μειώσεις στις δαπάνες για δωρεάν βιβλία σε ΑΕΙ/ΤΕΙ - εξοικονόμηση 34 εκατ. ευρώ.
* Δίδακτρα στις μεταπτυχιακές σπουδές, που θα αποφέρει 65 εκατ. ευρώ.

πηγή: news247.gr

Βέβαια, μέχρι πρόσφατα, φέρονταν να είχαν κλειδώσει και τα δίδακτρα για ΟΛΟΥΣ τους προπτυχιακούς φοιτητές (από το http://news247.gr):
  • Επιβολή διδάκτρων 200 ευρώ ανά έτος για όλους τους φοιτητές ΤΕΙ και 300 ευρώ ανά έτος για όλους τους φοιτητές ΑΕΙ
  • Δίδακτρα ύψους 500 ευρώ για φοιτητές σε μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου επιπέδου, ανεξαρτήτως τμήματος - σχολής

Σχόλιο δικό μας: Πριν ένα χρόνο οι φοιτητές και σπουδαστές της χώρας κατέλαβαν τις σχολές τους ενάντια στο Νόμο πλαίσιο που μόλις είχε ψηφιστεί. Αν θυμόμαστε καλά, και τα ΔΙΔΑΚΤΡΑ και η κατάργηση των ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ήταν μέτρα στο προσχέδιο του νόμου και επαναδιατυπώθηκαν/συγκαλύφτηκαν στον τελικό νόμο. Για του λόγου το αληθές: 
προσχέδιο:

10. α) Μετά το πέρας της περιόδου δωρεάν φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστοαριθμό των αναγκαίων για τη λήψη του πτυχίου εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικόπρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξανομένων κατά δυο εξάμηνα, οι φοιτητές,προκειμένου να εγγραφούν στα εξάμηνα, καλούνται να καταβάλλουν ποσό πουαντιστοιχεί σε τέσσερα (4) ημερομίσθια ενός ανειδίκευτου εργάτη για κάθε εξάμηνοτης επιπλέον του ορίου δωρεάν φοίτησης.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Όροι και προϋποθέσεις για τη φοίτηση μετά το ν+2 ορίζονται  υποχρεωτικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.
β) Κατ’ εξαίρεση, οι φοιτητές δεν έχουν υποχρέωση καταβολής των ανωτέρω ποσώναν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ιδίως λόγοι που συνδέονται με την υγείατους.
ε) Με όμοια απόφαση μπορεί να οριστεί η καταβολή το ύψος της οικονομικής συμμετοχής των αλλοδαπών φοιτητών / σπουδαστών που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φοίτησή τους σε όλα τα εξάμηνα σπουδών.

στο νεο σχεδιο ομως λεει:
10. α) Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον
ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για τη λήψη του πτυχίου εξαμήνων, σύμφωνα
με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξανόμενων κατά
τέσσερα εξάμηνα, οι φοιτητές, προκειμένου να εγγραφούν στα εξάμηνα,
πρέπει 
να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον
Οργανισμό.
β) Οι φοιτητές μερικής φοίτησης υπέχουν την υποχρέωση της περίπτωσης α)
μετά το πέρας περιόδου που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων
για τη λήψη του πτυχίου εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα
σπουδών της σχολής, προσαυξανόμενων κατά εκατό (100) τοις εκατό.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται το ύψος της
οικονομικής συμμετοχής των αλλοδαπών φοιτητών που προέρχονται από
χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φοίτησή τους σε όλα τα εξάμηνα
σπουδών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου